Travel experiences

Here are some travel experiences in Swedish from recent visitors: 

Cameroun är ett land i vilket tradition och globalisering möts, och detta presenterar utmaningar och utvecklingsmöjligheter för de som bor där. Min vistelse i Yaounde, Bandja och Kribi har varit fantastiskt lärorik. Att som Svensk ha fått besöka Cameroun har gett mig nya perspektiv på vilken innebörd familj, kultur, utbildning och tradition kan ha på livet, och det är kunskap jag kommer att ta med mig i mitt fortsatta arbete som Leg. Psykolog. (Jay, December 2017)

Som psykologstudent kände jag att min vistelse i Bandja fördjupade min förståelse för hur människor som växer upp i en kultur skiljt från den svenska ser på hälsa, ohälsa, och livet i stort. Vilka praktiska och känslomässiga svårigheter som förekommer i vardagen, och hur man går tillväga för att komma till bukt med dessa. Inte minst var det givande att få inblick i hur människor från en kollektivistisk kultur ser på oss nordbor och vårt sätt att föra oss – något jag är övertygad om kommer vara värdefullt för både klienter och mig som yrkesverksam psykolog i det mångkulturella Sverige. (Harald Svensson, Psykologstudent, Linnéuniversitetet, December 2017)

Min tid i Bandja var i första hand utvecklande och glädjefylld. I perioder var läget utmanande både för mig som person, i och med den för mig annorlunda livsstil och kultur som där utövades, och för vår studie, med allt det innebär att göra en fältstudie utan tidigare erfarenhet. Att arbeta med Dr Leonie var annorlunda och därmed utvecklande, och väldigt inspirerande.

Vill ni veta mer för ni gärna höra av er till Christofer.ang@hotmail.com 2016

Originally published March 19, 2018